Això és un codi html que significa que és un llenguatje de marques de hipertext perquè permet escriure text amb la lletra "p" que significa paràgraf, també permet possar imatges fent servir la marca o etiqueta "ing". L'etiqueta ing té un paràmetre anomenat src que significa source que el que fa és indicar el nom de la imatge per trobar-la. Un altre paràmetre de ing és class que signifa classe de imatge, en aquest cas hem possat que és mapper perquè s'identifiqui com a mapa d'imatge. Un mapa d'imatge és una imatge que quant pases per sobra d'aquella part es pinta, s'identifica de que estem parlant i quant hi cliques et porta al enllaç que vulguis. Width significa amplada, en aquest cas 1200 pixels. Height significa altura, en aquest cas són 1588 pixels. Border significa "vora" que és 0 pixels en aquest cas. L'últim paràmetre és usemap que indca quin mapa d'imatge hem d'utilitzar, en aquest cas es diu map.

A continuació hi ha el codi creat amb el programa GIMP. En el codi, "poly" significa polígon hi està dintre de "area shape", que significa la forma de l'àrea. Cords vol dir coordenades, cada vegada que feiem "clik" lleneravem dos números o coordenades, el primer es la "x" i el segon la "y". "Class noborder" vol dir que no posis vora al voltant de l'imatge i "icolorff0000" vol dir el color que es pintarà quant passi per sobre. El color "ff0000" es vermell, el color 00ff00 és verd, el color 0000ff és blue. Perquè són els colors rgb (red, green and blue), són els tres colors primaris a partir dels quals es fan tots. El color "icolorEEE592" és una barreja de RGB, EE és un número hexadecimal que indica la intensitat del vermell, els dos següents números que són E5 indica la intensitat del verd i els dos últims números la intensitat del blau. El número més gran és EE, el següent E5 i l'últim 92 peruè els números hexadecimals són 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15). Hexadecimal vol dir basenúmerica que té setze números diferents i decimals vol dir base númerica de deu números diferents. Ara convertirem aquest número hexadecimal EEE592 en decimal buscant a internet "convert hex to dec online". EE és el número decimal "238", el número màxim, més gran posible seria FF, es a dir, aquest color té molt vermell perquè està a prop del màxim, ES és 229 i això vol dir que té una intensitat de verd més peita que la de vermell, 92 hexadecimal és 146 en decimal. Si busquem a internet "html color" podrem convertir directament EEE592 HEX #EEE592 RGB (238, 229, 146 ). Calculeu quants colors diferents puc fer amb el sistema RGB? Es pot calcular 16^6 perquè cada color està composat per sis números hexadecimals té setze números diferents o multiplicar 256 x 256 x 256 = 16.777.216 és a dir més de 16 millons de colors diferents. No som capaços de distingir tants colors i és millor utilitzar colors recomanats. Alguns colors tenen nom propi

"Alt" significa text alternatiu, vold dir, un texque apareix si no es carrega la imatge, "title" és el nom que aparaix quan passem per sobre de la imatge.

Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló Remolacha amarilla Pera pèsol